Yhteiskuntavastuuraportti

Loiste-yhtiöiden vastuullisuusraportti vuodelta 2020 kertoo askeleista kohti visiotamme energiainfran vastuullisena uudistajana. Ilmastoteot edellyttävät hiilivapaita energiamuotoja Suomen edelleen sähköistyessä. Loiste-yhtiöt mahdollistavat omalta osaltaan tämän toteutumisen.
voimalaitos

Loiste-yhtiöiden vastuullisuusraportti vuodelta 2020 kertoo askeleista kohti visiotamme energiainfran vastuullisena uudistajana. Ilmastoteot edellyttävät hiilivapaita energiamuotoja Suomen edelleen sähköistyessä. Loiste-yhtiöt mahdollistavat omalta osaltaan tämän toteutumisen. 

Energiainfrayhtiönä turvallisuus on tärkeä osa Loisteen yrityskulttuuria ja vastuullisuus alkaa jokaisesta työntekijästä sekä yhteistyökumppanista. Tilaajaorganisaationa sosiaalinen vastuu koskeekin oman henkilöstön lisäksi myös yhteistyökumppaneiden, urakoitsijoiden ja alihankkijoiden henkilöstöä silloin, kun he työskentelevät Loiste-yhtiöiden toimeksiannosta. 

Toimimme lähellä ihmistä ja usein toisen omistamalla maaperällä, jolloin on tärkeää tunnistaa toimintamme turvallisuus, vastuullisuus ja vaikutukset ympäristöön.

Rakennamme sähkö- ja lämpöverkot asiakkaiden tulevaisuuden tarpeiden ja toimitusvarmuusvaatimusten mukaisesti huomioiden samalla ympäristö-, ilmasto- ja hiilineutraaliustavoitteet.
Reino Huusko
Loiste-yhtiöiden toimitusjohtaja